Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

W Kiekrzu, na terenie naszej parafii, znajduje się

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Siostry przybyły tu w 1928 r. z inicjatywy ks. kanonika Walentego Dymka.

 

Dnia 7 lipca 1929 r. przyjechała do kierskiego klasztoru św. s. Faustyna,

która 13 września 1929 r. podczas rekolekcji dostąpiła objawienia Pana Jezusa

nad Małym Jeziorem Kierskim.

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia posługuje w Kiekrzu do dziś.

Od 1986 r. działa też prowadzony przez siostry Dom Samotnej Matki.

W 2005 r. odnowiono Drogę św. s. Faustyny, którą święta chodziła na miejsce objawień.

 

Dom Zakonny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Kierska 10
62-090 Kiekrz

 

Dom Samotnej Matki im. Św. Siostry Faustyny

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia         

Tel: 61 848 21 21

Tel: 61 842 80 04

ul. Kierska 10

62-090 Kiekrz

 

Pomoc społeczna

e-mail: dsmkiekrz@faustyna.pl

 

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia

www.faustyna.pl